Thứ năm , 10-08-2017

Thông báo về việc cấp lại Giấy báo trúng tuyển cho thí sinh hệ Đại học và hệ Cao đẳng trong kỳ xét tuyển sinh năm 2017

Hiện nay, Nhà Trường đã gửi hết Giấy báo trúng tuyển về cho các thí sinh đã trúng tuyển vào các hệ đào tạo của Trường. Tuy nhiên do có thể quá trình chuyển thư của Bưu điện có sự chậm trễ nên đến nay có một số thí sinh chưa nhận được giấy báo trúng tuyển.

Nhà trường thông báo đến các thí sinh an tâm, nếu đến ngày 15/08/2017 thí sinh vẫn chưa nhận được Giấy báo trúng tuyển thì thí sinh đến trực tiếp Trường để Trường cấp lại Giấy báo trúng tuyển và sau đó thí sinh nhập học.

(Thời gian nhập học từ ngày 15/08/2017 đến ngày 26/08/2017

Lưu ý: Thí sinh khi đến Trường để cấp lại Giấy báo trúng tuyển, thí sinh nhớ mang theo biên nhận hồ sơ.

Trường HUFI