Thứ ba , 11-07-2017

Danh sách các thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển theo phương thức học bạ, nộp qua đường bưu điện Trường đã nhận được hồ sơ tính đến ngày 10/07/2017.

  1. DANH SÁCH CÁC HỒ SƠ ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN CỦA CÁC THÍ SINH NỘP HỒ SƠ QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN XÉT THEO PHƯƠNG THỨC HỌC BẠ:

 

  2. DANH SÁCH CÁC HỒ SƠ THIẾU, KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN CỦA CÁC THÍ SINH NỘP HỒ SƠ QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN XÉT HỌC BẠ: 

- CÁC HỒ SƠ NÀY THIẾU BẰNG TỐT NGHIỆP (HOẶC GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP ẠM THỜI).

       - TỪ NGÀY 17/7/2017 CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TN TẠM THỜI THÍ SINH BỔ SUNG HỒ SƠ, NỘP NGAY VỀ TRƯỜNG.

Trường HUFI