Thứ hai , 22-05-2017

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM đạt Chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đại học

Ngày 20-5, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM (ĐH CNTP TP. HCM) tổ chức lễ “Công bố Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đại học; trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục và lộ trình xây dựng nền tảng đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp”...

Lễ ký kết hợp tác vơi trường Đại học Mỹ Hòa

 

Trong suốt 35 năm xây dựng và phát triển, Trường ĐH CNTP TP. HCM luôn xem việc xây dựng chất lượng đào tạo và văn hóa nội bộ là tiêu chí quan trọng hàng đầu.

Từ năm 2005, Trường đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000. Đến năm 2010, cùng với việc nâng cấp lên thành Trường ĐH CNTP TP. HCM, hệ thống quản lý chất lượng của nhà trường được chuyển tiếp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Cùng với đó, Trường đã áp dụng hệ thống kiểm định, quản lý và đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET). 
Xác định xây dựng chất lượng là yếu tố quan trọng trong việc giúp nhà trường chủ động thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo hướng tự chủ và tự chịu trách nhiệm, đồng thời giúp người học có thêm kênh thông tin để lựa chọn trường tin cậy.

Đầu tháng 03/2016, Trường hoàn thành công tác tự đánh giá theo chuẩn MOET và được đánh giá ngoài bởi Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục – ĐHQG TP.HCM. Đến ngày 27/3/2017, Hội đồng Kiểm định chất lượng Giáo dục của Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục – ĐHQG TP. HCM đã công nhận Trường ĐH CNTP TP.HCM đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục với tỷ lệ số tiêu chí đạt yêu cầu: 80,33%. Đây là bước khởi đầu cho việc khẳng định chất lượng đào tạo của Trường trước người học và nhà tuyển dụng.
Trong xu hướng hội nhập quốc tế và đặc biệt là hội nhập cộng đồng ASEAN đòi hỏi nhà trường phải duy trì và cải tiến chất lượng thường xuyên, không chỉ là đào tạo và nghiên cứu khoa học mà còn chủ động kết nối, hỗ trợ và phục vụ cộng đồng.

Do đó, Trường đã cam kết sẽ tiếp tục đầu tư phát triển những điều kiện đảm bảo chất lượng, tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ, mục tiêu đến năm 2022 Trường đạt mức 5/7 đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục đại học theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network - Quality Assurance, AUN-QA).

 

CB-CNV Trường ĐH CNTP TP.HCM trao đổi với doanh nghiệp trong việc xây dựng chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Đối với chương trình đào tạo, Trường đã xây dựng lộ trình đến năm 2018 sẽ đánh giá 2 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA (đó là chương trình đào tạo Công nghệ Thực phẩm và Công nghệ Kỹ thuật Hóa học); từng bước tiến đến năm 2020 sẽ đánh giá toàn bộ chương trình đào tạo trình độ đại học theo chuẩn MOET và AUN-QA.

Mặt khác, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã tạo ra nhiều thách thức cho các trường đại học. Hàng loạt câu hỏi đã được đặt ra như: Trong tương lai học ngành nghề nào để không bị rôbốt chiếm chỗ; Cần đào tạo như thế nào để có được lớp kỹ sư thích ứng với yêu cầu thời đại.

Lời giải cho câu hỏi này chính là đào tạo đội ngũ nhân sự có kiến thức và kỹ năng về đổi mới sáng tạo, đồng thời có tinh thần khởi nghiệp. Để chuẩn bị cho nền tảng này, Trường đã có những bước cụ thể:

Thứ nhất, triển khai huấn luyện chương trình đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên trường. Đội ngũ này sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng để sẵn sàng với tâm thế đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp.

Thứ hai, đưa chương trình đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp đến sinh viên từ năm thứ hai để các em được trang bị kiến thức, kỹ năng và tâm thế đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp.

Thứ ba, hợp tác với Hội Doanh nghiệp Tân Phú, Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp công nghệ của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM và các chuyên gia về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp để xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo và kết nối doanh nghiệp nhằm tạo môi trường để sinh viên được huấn luyện và trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp, kết nối sinh viên với các doanh nghiệp startup, với các trường đại học khác…

Thứ tư, xây dựng quỹ ươm mầm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sinh viên nhằm nuôi dưỡng các ý tưởng sáng tạo của sinh viên và ươm mầm khởi nghiệp. 

Kiểm định chất lượng giáo dục đại học để khẳng định chất lượng đào tạo của Trường và xây dựng nền tảng đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp trong nhà trường để đào tạo lớp kỹ sư tương lai có đầy đủ kiến thức, kỹ năng, tâm thế thích hợp với sự đổi mới nhanh chóng của thị trường lao động mới.

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC - TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục là một trong những công tác trọng tâm trong thời kỳ hội nhập quốc tế theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây được xem là tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng của một cơ sở giáo dục đại học – cao đẳng.

Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục đại học được sử dụng làm một trong các tiêu chí để: Phân tầng và xếp hạng cơ sở giáo dục đại học; Căn cứ để xác định chất lượng giáo dục đại học, vị thế và uy tín của cơ sở giáo dục đại học; Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm; Hỗ trợ đầu tư, giao nhiệm vụ; Căn cứ để nhà nước và xã hội giám sát hoạt động của cơ sở giáo dục đại học.

Mục tiêu của kiểm định chất lượng giáo dục là: Bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục đại học; Xác nhận mức độ cơ sở giáo dục đại học hoặc chương trình đào tạo đáp ứng mục tiêu giáo dục đại học trong từng giai đoạn nhất định; Làm căn cứ để cơ sở giáo dục đại học giải trình với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và xã hội về thực trạng chất lượng đào tạo; Làm cơ sở cho người học lựa chọn cơ sở giáo dục đại học, chương trình đào tạo và nhà tuyển dụng lao động tuyển chọn nhân lực.

PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH CNTP TP.HCM khẳng định: “Với chặng đường 35 năm, Trường ĐH CNTP TP. HCM đã sớm ý thức được tầm quan trọng của việc thực hiện chất lượng theo quan điểm đánh giá để biết mình đang ở đâu trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, dùng bộ tiêu chuẩn như là thước đo để tự điều chỉnh, chuẩn hóa các hoạt động trong toàn trường... Chứng nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục chính là thành quả mà trường ĐH CNTP TP. HCM đã đạt được sau thời gian dài nỗ lực và kiện toàn về chất lượng giáo dục”.

Theo Báo PLĐS