Thứ năm , 05-04-2018

 Dạ Thầy cô cho em hỏi học phí  của trường bao nhiêu một năm? Em cảm ơn.

Trả lời:  

Chào em! Nhà trường đào tạo theo hệ thống tín chỉ em nhé.

Đại học: 490.000 đ/TC lý thuyết, 634.000 đ/TC thực hành.

Cao đẳng: 355.000 đ/TC lý thuyết, 460.000 đ/TC thực hành.

Trung bình hệ đại học khoảng 16 triệu/năm, hệ cao đẳng khoảng 12 triệu/năm tùy theo số tín chỉ em đăng ký trong học kỳ em nhé.  Chúc em thành công! Thân mến.