Thứ tư , 12-07-2017

Cơ hội chọn ngành học Cao đẳng và liên thông Đại học chính quy cho học sinh có mức điểm thi dưới 15,5 điểm.

Trong năm 2017, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh tiếp tục tuyển sinh 14 ngành cao đẳng chính quy với nhiều chương trình cam kết việc làm, đặt hàng tuyển dụng từ doanh nghiệp.

 

Hình 1: Giám đốc hành chính nhân sự của công ty Sài Gòn Food tư vấn cho thí sinh trong ngày hội xét tuyển năm 2017

Trong năm 2017 Trường  Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh tuyển sinh các ngành công nghệ thực phẩm, công nghệ chế biến thủy sản, công nghệ may, công nghệ hóa học, công nghệ thông tin, công nghệ cơ khí, điện – điện tử, điện tử công nghiệp, vận hành và sửa chữa thiết bị lạnh (điện lạnh dân dụng và công nghiệp), kỹ thuật chế biến món ăn, kế toán, quản trị kinh doanh, Hướng dẫn du lịch (Việt Nam học), Tiếng Anh thương mại ở trình độ cao đẳng. Tương tự năm 2016 trường tiếp tục duy trì phương án xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT với ngưỡng xét tuyển là điểm tổng kết các năm lớp 10, 11, 12 từ 5.0 trở lên và ngưỡng điểm xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 là 10 điểm cho các khối xét tuyển A, A1, B, D1 và C. Với phương án xét tuyển từ điểm thi THPT quốc gia thì các em có mức điểm từ 10 điểm đến dưới 15,5 điểm có nhiều cơ hội lựa chọn các ngành học tại trường.

 

Hình 2: Các bạn sinh viên của trường chia sẻ thông tin cho thí sinh trong ngày hội tư vấn xét tuyển 2017            

Chương trình đào tạo hệ cao đẳng được thiết kế theo hướng thực hành và kết nối doanh nghiệp nên trong năm 2017 trường điều chỉnh thời gian đào tạo hệ cao đẳng xuống còn 2,5 năm, trong đó có 01 học kỳ doanh nghiệp, nhằm giàm bớt chi phí đào tạo cũng như tạo điều kiện để sinh viên nhanh chóng tiếp cận công việc. Ngoài ra để đáp ứng yêu cầu về nhân lực cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước trường tăng cường triển khai các chương trình đào tạo đặc biệt theo hướng đặt hàng từ doanh nghiệp như chương trình Việc làm Nhật Bản cho các ngành công nghệ thực phẩm, công nghệ chế biến thủy sản, kỹ thuật chế biến món ăn, điện – điện tử, điện công nghiệp, công nghệ cơ khí theo đó chương trình đào tạo thiết kế theo hướng kết hợp chuyên môn, tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản và kỹ năng làm việc trong môi trường doanh nghiệp Nhật Bản; 100 chỉ tiêu đào tạo ngành công nghệ chế biến thủy sản theo đặt hàng của công ty Sài Gòn Food; chương trình đào tạo theo yêu cầu nghề nghiệp từ các doanh nghiệp trong Hội Doanh nghiệp quận Tân Phú, ….

 

Hình 3: Ký kết hợp tác với Hội doanh nghiệp quận Tân Phú trong việc kết nối và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ doanh nghiệp

Với các sinh viên có nguyện vọng học tập nâng cao trình độ thì hoàn toàn có thể an tâm về chương trình liên thông tại trường ngay sau tốt nghiệp, các em được ưu tiên xét tuyển vào chương trình liên thông cấp bằng đại học chính quy với thời gian đào tạo từ 1,5 năm.

Chương trình đào tạo hệ cao đẳng thực sự là hướng lựa chọn phù hợp cho các em học sinh sau khi tốt nghiệp THPT. 

Trường HUFI