Liên hệ

Trung tâm Tuyển sinh & Dịch vụ Đào tạo

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HCM

Địa chỉ: Số 140 Đường Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (08) 38161673 – Số nội bộ 124 /(08) 54082904

Email: tvtshufi01@gmail.com - tvtshufi02@gmail.com

Website: www.hufi.vn.

HUFI Trực tuyến

Phòng Hỗ trợ Sinh Viên

Hotline hỗ trợ sinh viên: Hotline - Tư vấn[(08) 38161673 - 124/(08) 54082904]

LIÊN HỆ TRỰC TUYẾN