Thứ ba , 19-07-2016

Xét bằng hình thức học bạ và điểm thi thì chương trình đào đạo có khác nhau không? Bằng tốt nghiệp là bằng chính quy hay tại chức?

Các bạn xét bằng hình thức học bạ và bằng điểm thi thì có gì khác nhau khi học không? Bằng tốt nghiệp là bằng chính quy hay tại chức?

Trả lời:

       - Thí sinh xét tuyển bằng hình thức học bạ hoặc bằng điểm thi khi vào học tại trường đều có quyền lợi học tập như nhau.

       - Bằng tốt nghiệp là bằng chính quy.