Thứ ba , 19-07-2016

Trúng tuyển nguyện vọng 1 vào trường khác nhưng không thích học trường đó thì có được đăng ký nguyện vọng bổ sung vào trường hay không?

Em trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Trường khác nhưng em không thích học Trường đó thì em có được đăng ký nguyện vọng bổ sung vào Trường không?

Trả lời:

Em trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Trường nào đó nhưng em không muốn học thì không cần nộp phiếu điểm thi THPT Quốc gia vào Trường đó. Tuy nhiên thí sinh muốn nộp nguyện vọng bổ sung thì phải xem thông tin nhà trường còn chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung hay không.