Thứ ba , 19-07-2016

Trúng tuyển 02 ngành thì phải học ngành nào? Hạn nộp phiếu điểm xác nhận đăng ký nhập học nguyện vọng 1 là khi nào? Nếu Phiếu điểm nộp đúng thời hạn nhưng bưu điện tới trễ thì sao?

Em nộp hồ sơ xét tuyển vào 02 ngành của Trường và em đủ điểm trúng tuyển vào cả hai ngành thì em phải học ngành nào? Ngày nào là hết hạn nộp phiếu điểm xác nhận đăng ký nhập học nguyện vọng 1? Và nếu phiếu điểm em nộp đúng thời hạn nhưng bưu điện gửi đến trễ thì kết quả của em có được công nhận?

Trả lời:

 - Thí sinh nộp phiếu đăng ký xét tuyển được ghi 2 nguyện vọng. Nếu nguyện vọng 1 trúng tuyển thì Nhà trường không xét nguyện vọng 2 nữa.

  • Thí sinh xét tuyển theo hình thức bằng kết quả thi THPT Quốc gia năm 2016, khi Trường thông báo kết quả trúng tuyển, thí sinh có nguyện vọng học tại Trường phải nộp bản chính Giấy chứng nhận quả thi THPT Quốc gia năm 2016 (có chữ kí của Chủ tịch Hội đồng thi và đóng mộc đỏ của Trường chủ trì cụm thi) cho Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp Hồ Chí Minh trước 17h00 ngày 19/8/2016.
  • Nhà trường căn cứ vào dấu Bưu điện khi thí sinh gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển để xác định thời hạn nộp hồ sơ.