Thứ ba , 19-07-2016

Thí sinh có thể vừa nộp hồ sơ xét vào Trường theo hình thức học bạ THPT và kết quả điểm kỳ thi THPT năm 2016 không?

Em muốn nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường vừa bằng học bạ và vừa bằng điểm thi thì có được không? Nguyện vọng xét bằng học bạ có tính là 01 nguyện vọng và bị trừ đi khi nộp thêm hồ sơ đăng ký bằng điểm thi THPT quốc gia không?

Trả lời:

Thí sinh  có thể đồng thời nộp hồ sơ đăng kí bằng 2 hình thức xét tuyển vừa bằng điểm thi THPT Quốc gia năm 2016,vừa bằng kết quả học bạ;

  •          Hình thức xét tuyển bằng điểm thi THPT Quốc gia thí sinh được đăng kí tối đa 02 ngành xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 2;
  •          Hình thức xét bằng kết quả học bạ: thí sinh có thể nộp nhiều hồ sơ xét tuyển vào các ngành khác nhau của Trường.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển bằng học bạ không tính vào hồ sơ đăng ký xét tuyển bằng điểm thi.