Thứ ba , 19-07-2016

Nộp lệ phí xét phí xét tuyển như thế nào?

Em đăng ký xét tuyển bằng điểm thi THPT bằng hình thức trực tuyến thì em phải nộp lệ phí như thế nào? 

Trả lời:

Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển bằng điểm thi là 30.000đ qua tài khoản ngân hàng:

Tên tài khoản: Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp Hồ Chí Minh

Số tài khoản: 6460211900007

Tại : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi nhánh Tân Phú.

 Nội dung phiếu nộp tiền ghi: Nộp lệ phí xét tuyển - Số Báo danh - Số CMND - Mã ĐKXT