Thứ hai , 17-07-2017

Học phí của trường là bao nhiêu?

-                 Học phí cao đẳng: 5.5 – 6 triệu/học kỳ

-                 Học phí đại học: 8 - 9 triệu/học kỳ

-                 Chương trình quốc tế: 14 triệu/học kỳ