Thứ hai , 17-07-2017

Em muốn hỏi về chương trình chuẩn quốc tế?

Chào em!

Chương trình chuẩn quốc tế là chương trình đào tạo đại học chính quy của trường, được xét tuyển theo điều kiện trong đề án tuyển sinh 2017.

Sự khác biệt so với chương trình đại học bình thường là:

-                 Chương trình đào tạo được nhập khẩu từ nước ngoài; giảng dạy tăng cường tiếng Anh cho sinh viên.

-                 Bổ sung kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế;

-                 Chương trình đào tạo linh động cho người học, sau năm thứ hai người học có thể chuyển tiếp sang nước ngoài học để nhận bằng do đại học nước ngoài cấp hoặc tiếp tục học trong nước để nhận bằng đại học chính quy do HUFI cấp.