Tuyển dụng và đào tạo

LỄ PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH TÌM KIẾM Ý TƯỞNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ ƯƠM MẦM KHỞI NGHIỆP CHỦ ĐỀ “SÁNG TẠO CHO NÔNG SẢN VIỆT”

8h30 ngày 28/02/2017 tại Trường Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (HUFI) diễn ra Lễ phát động Chương trình tìm kiếm ý tưởng đổi mới sáng tạo và ươm mầm khởi nghiệp với chủ đề: “Sáng tạo cho Nông sản Việt”.
Thứ ba 14-03