Thứ tư , 20-04-2016

Download các biểu mẫu tuyển sinh:

1. Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2017.

1.1. Phiếu đăng ký thi THPT Quốc gia năm 2017. File Download

1.2. Phiếu đăng ký thi THPT Quốc gia năm 2017 - Phiếu số 1. File Download

1.3. Phiếu đăng ký thi THPT Quốc gia năm 2017 - Phiếu số 2. File Download

2. Phiếu đăng ký xét tuyển ĐH hệ chính quy năm 2017 theo hình thức học bạ.

File Download

3. Phiếu đăng ký xét tuyển Cao Đẳng từ kết quả điểm thi THPT Quốc gia năm 2017.

File Download

4. Phiếu đăng ký xét tuyển Cao Đẳng từ kết quả điểm học bạ THPT.

File Download

5. Phiếu đăng ký xét tuyển chương trình liên kết Quốc tế.

File Download

6. Phiếu đăng ký thi đại học liên thông, cao đẳng liên thông hệ chính quy và VLVH năm 2017.

File Download (BÌA HỒ SƠ)

File Download (PHIẾU ĐĂNG KÝ)

7. Phiếu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển năm 2017.

File Download

8. Phiếu đăng ký xét tuyển Đại học Nguyện vọng bổ sung Đợt 1 từ kết quả điểm thi THPT Quốc gia năm 2017.

File Download