Thứ tư , 13-04-2016

Lịch sử hình thành và phát triển

Kinh tế thị trường cùng với quá trình đổi mới, hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang làm thay đổi căn bản các lĩnh vực trong đời sống kinh tế - xã hội Việt Nam, trong đó có Giáo dục và Đào tạo. Trong lĩnh vực đào tạo sau bậc phổ thông không còn độc quyền ở các Trường Công lập như trước đây, thêm vào đó là hàng loạt các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề được thành lập rộng khắp tại các tỉnh, thành phố và tập trung đông nhất vẫn là thành phố Hồ Chí Minh.

Tình hình đó, làm cho sự cạnh tranh trong tuyển sinh giữa các Trường đại học, cao đẳng, trung cấp trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Các trường Công lập không còn giữ vị thế độc tôn “ngồi chờ sinh viên” mà đòi hỏi phải nhạy bén tiếp cận và thu hút người học nếu không sẽ rơi vào nguy cơ đóng cửa do không có sinh viên. Nắm bắt được xu thế đó, từ năm 2001 khi được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh, (tiền thân của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh ngày hôm nay) Hiệu trưởng Vũ Tế Xiển đã ký quyết định thành lập Ban tuyển sinh trực thuộc Phòng Đào tạo.

Năm 2001, Ban tuyển sinh trực thuộc Phòng Đào tạo được thành lập, do Ông Khương Đại Thắng là Trưởng Phòng, Ông Nguyễn Văn Bình là Trưởng Ban Tuyển sinh, Cô Trần Thị Bền là chuyên viên xử lý số liệu và Cô Mai Thị Thu Nguyệt là chuyên viên tư vấn. Ban Tuyển sinh có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo các biện pháp quảng bá thông tin tuyển sinh của Trường nhằm thu hút thí sinh dự tuyển và thực hiện các công việc chuyên môn phục vụ công tác thi, xét tuyển đầu vào các hệ theo đúng quy chế. Nhìn chung công tác tuyển sinh giai đoạn này được quan tâm và đầu tư nhưng hiệu quả chưa cao, do chưa có bộ phận chuyên trách và số lượng cán bộ còn hạn chế. Hoạt động của Ban tuyển sinh chủ yếu giải quyết các công việc sự vụ trong thời gian diễn ra các đợt thi và xét tuyển đầu vào.

Năm 2007, Giáo dục và Đào tạo Việt Nam có sự chuyển biến mạnh mẽ sau Đại hội Đảng lần thứ X, quá trình quốc tế hoá giáo dục diễn ra nhanh hơn, sự cạnh tranh giữa các cơ sở đào tạo đại học càng ngày càng gay gắt hơn đặt biệt khi có sự xuất hiện các Trường đại học, cao đẳng quốc tế. Trong thời gian này, Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh được sự đầu tư tốt về cơ sở vật chất và các trang thiết bị thực hành, thực tập, quy mô sinh viên của Trường đông hơn, chỉ tiêu tuyển sinh năm sau luôn cao hơn năm trước khoảng 20%. Phục vụ cho sự phát triển của Nhà trường, Hiệu trưởng Vũ Tế Xiển đã ký quyết định thành lập Phòng Tuyển sinh và Tư vấn Giới thiệu việc làm và điều chuyển Ông Mai Thanh Phong – Phó Trưởng Khoa Điện – Điện tử về giữ chức vụ Phụ trách Phòng. Từ thời gian này, công tác tuyển sinh được giao cho bộ phận chuyên trách thực hiện. Phòng Tuyển sinh và Tư vấn Giới thiệu việc làm có tất cả 04 nhân sự phụ trách 02 mảng công tác. Công tác tuyển sinh bao gồm: quảng bá hình ảnh và thương hiệu Nhà trường, quảng bá thông tin tuyển sinh nhằm thu hút thí sinh dự tuyển đảm bảo tuyển đủ chỉ tiêu và từng bước nâng cao chất lượng đầu vào. Công tác Tư vấn Giới thiệu việc làm bao gồm: tìm kiếm việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp và việc làm thêm cho sinh viên đang học

 Năm 2008, Bộ máy lãnh đạo cấp cao của Nhà trường có sự thay đổi, Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Tài thay thế Hiệu trưởng Vũ Tế Xiển giữ chức Phụ trách trường. Thầy Bùi Đức Tài đặc biệt quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyển sinh. Phòng Tuyển sinh và Tư vấn Giới thiệu việc làm (Phòng TS&TVGTVL) được cơ cấu lại nhân sự, theo đó Ông Đỗ Văn Khoa – Giảng viên Khoa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phụ trách Phòng, Phó trưởng Phòng và Trưởng phòng. Công tác tuyển sinh được thực hiện đa dạng với nhiều hình thức như: Tư vấn trực tiếp, hàng năm Nhà trường bố trí các đoàn công tác tư vấn tuyển sinh về trực tiếp các trường THPT ở các tỉnh Nam Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên. Thông tin tuyển sinh của Trường được phổ biến đến trực tiếp học sinh phổ thông và qua đó các đoàn công tác nắm bắt và tham mưu cho lãnh đạo về nhu cầu chọn ngành, chọn nghề của học sinh để định hướng chiến lược đào tạo và phát triển qui mô tuyển sinh. Cùng với Tư vấn trực tiếp, Phòng TS&TVGTVL tiến hành các hình thức tư vấn gián tiếp qua báo, đài, internet…Công tác GTVL cũng được chú trọng qua các Hội chợ việc làm được tổ chức hàng năm vào dịp phát bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên. Từ năm 2008, công tác tuyển sinh phát triển và đem lại hiệu quả tích cực, hình ảnh và thương hiệu Nhà trường được mở rộng, phụ huynh và học sinh ngày càng tin tưởng vào chất lượng đào tạo cùa Trường, quy mô đào tạo của Trường tăng vọt, lượng thí sinh dự thi vào Trường năm sau luôn cao hơn trước khoảng 20%. Mối quan hệ giữa Nhà trường và Doanh nghiệp được củng cố, giải quyết chỗ thực tập, việc làm cho sinh viên, thu hút các nguồn tài trợ, học bổng…Tuy nhiên, công tác tuyển sinh trong giai đoạn này chỉ dừng lại trong việc tuyển sinh các hệ đào tạo chính quy (Đại học, Cao đẳng, Trung cấp) chưa phát triển việc tuyển sinh các lớp ngắn hạn, các lớp theo yêu cầu doanh nghiệp…

 Năm 2010, Trường Cao đẳng  Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh được nâng cấp thành Trường Đại học và năm 2011, Phòng TS&TVGTVL được xác nhập với Trung tâm Phát triển Nguồn nhân lực thành Phòng Tuyển sinh và Phát triển nguồn nhân lực. Từ đây Phòng kiêm nhiệm thêm chức năng tuyển sinh các lớp, các chương trình đào tạo liên kết, đào tạo ngắn hạn, đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp, đào tạo các chứng chỉ ngoại ngữ và tin học. Năm 2011, Ông Phạm Thái Sơn được bổ nhiệm giữ vị trí Phó trưởng Phòng và Trưởng Phòng. Công tác tuyển sinh được đẩy mạnh và đa dạng với nhiều hình thức, đặc biệt phối hợp với cơ quan đại diện phía Nam của Bộ GD&ĐT, các Báo (Tuổi trẻ, Thanh niên, Giáo dục…) tham gia các đợt tư vấn tập trung. Việc phối hợp đào tạo với các đơn vị khác được thực hiện có hiệu quả (phối hợp đào tạo với Trường Cao đẳng Kinh tế Công  nghệ  Tp.HCM, Viện Tài chính Kế toán…)

 Năm 2013, Phòng Tuyển sinh và Phát triển nguồn nhân lực sáp nhập về phòng Đào tạo.

 Năm 2014, Phòng Tuyển sinh và Phát triển nguồn nhân lực được tái cơ cấu với tên gọi Trung tâm Tuyển sinh và Dịch vụ đào tạo (Trung tâm TS&DVĐT). Trung tâm đảm nhận 02 mảng công việc chính: tuyển sinh các hệ chính quy và ngắn hạn và công tác hỗ trợ sinh viên.

            HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM.

            Từ năm 2014 trở đi, Trung tâm Tuyển sinh và Dịch vụ đào tạo đẩy mạnh công tác tuyển sinh và dịch vụ đào tạo theo đúng tên gọi và mục đích hoạt động.

Chức năng của Trung tâm: Phối hợp với phòng Công tác Chính trị Học sinh - Sinh viên (Phòng CTCT HSSV), Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên và các đơn vị Khoa, phòng ban liên quan để cùng thực hiện các chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên trong học tập, tư vấn việc làm, giới thiệu nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp… Bên cạnh đó các hoạt động liên quan đến sinh viên, Trung tâm luôn có sự phối hợp chặt chẽ với Phòng Công tác Chính trị Học sinh – sinh viên và các đơn vị có liên quan để triển khai và mang lại kết quả tốt nhất.

 

 

Hoạt động tư vấn tuyển sinh của trung tâm

Nhiệm vụ của Trung tâm:

      - Hằng năm, Trung tâm TS & DVĐT tổ chức Tư vấn tuyển sinh tại các trường Trung học phổ thông với sự phối hợp của các đơn vị như: phòng Đào tạo, Phòng CTCTHSSV, các Khoa. Bên cạnh đó, học sinh Trung học phổ thông có nhu cầu tham quan Trường trực tiếp sẽ được Trung tâm hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất có thể cho các bạn đến và tìm hiểu về Trường.

     - Bên cạnh đó, việc hỗ trợ tìm chỗ ở cho Tân sinh viên khi đến nhập học tại trường cũng được Trung tâm phối hợp chặt chẽ với bộ phận Đoàn thanh niên hỗ trợ các bạn hết mức có thể. Các thủ tục nhập học, quy trình nhập học … cũng sẽ được tư vấn tận tình và ân cần nhất tạo điều kiện thoải mái, cảm giác an tâm khi các bạn đến với Trường.

     - Trung tâm nhận hồ sơ tài trợ học bổng của các đơn vị và triển khai về các khoa. Các bạn sinh viên đang theo học tại trường các bạn có hoàn cảnh khó khăn, học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, đáp ứng đủ yêu cầu của đơn vị tài trợ sẽ được trung tâm hướng dẫn cách viết hồ sơ để có cơ hội cao nhất dành được học bổng đó. Bên cạnh đó, các bạn còn được hướng dẫn cách làm hồ sơ vay tiền đóng tiền học phí từ ngân sách hỗ trợ nhà nước cho sinh viên đang theo học tại trường. 

    - Trung tâm luôn nổ lực phối hợp với các khoa tư vấn nghề nghiệp cho các bạn sinh viên như: tổ chức các hoạt động tham quan nhà máy, giao lưu cán bộ kỹ thuật, cựu sinh viên giúp sinh viên gắn bó với ngành đã chọn, cập nhật và tìm hiểu hướng phát triển công nghệ thực tế sản xuất; Tư vấn việc làm: tổ chức các buổi hội thảo, các lớp rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, kinh nghiệm chuẩn bị xin việc làm và hội nhập môi trường doanh nghiệp theo quy định của trường; Tổng hợp các thông tin tuyển dụng và phổ biến cho sinh viên sắp tốt nghiệp; Tổ chức hội thảo, giao lưu tuyển dụng và giới thiệu nguồn nhân lực theo yêu cầu của doanh nghiệp

   - Ngoài ra, Trung tâm còn tổ chức các lớp học chuyên đề ngoại khóa và kỹ năng nghề nghiệp. Tổ chức các lớp thuyết trình chuyên đề, giao lưu với sinh viên qua các buổi sinh hoạt. Phối hợp đơn vị chuyên môn tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng ngắn hạn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật theo nhu cầu doanh nghiệp theo quy định của trường.